–        Stikstof
–        Inhibitor
–        Zuurstofarm

–        Waterbehandeling

Tijdens de pre-commissioning van nieuwe pijpleidingen wordt vaak veel energie gestoken in het testen, reinigen en drogen. Als de pijpleiding niet in gebruik wordt genomen (commissioning) en als er geen andere beschermde maatregelen zijn getroffen (kathodische bescherming, coating, etc.), kan al het werk voor niets zijn geweest. Dit komt omdat zuurstofrijk lucht en vocht ervoor kunnen zorgen dat  ijzeren pijpleidingen kunnen gaan corroderen (roesten). Hetzelfde geldt voor pijpleidingen die voor een langere tijd uit bedrijf worden genomen. Om dit corrosieproces te vertragen heeft TECCURO heeft verschillende mogelijkheden.

“WIJ ZORGEN VOOR UW PIJPLEIDINGEN”

Stikstof

Door het spoelen van de pijpleiding met stikstof, wordt het zuurstofpercentage (21%) verlaagd. Hoe minder zuurstof aanwezig is hoe langzamer het corrosieproces verloopt. Om te voorkomen dat er geen verse lucht van buiten de pijpleiding naar binnen komt, wordt de pijpleiding weggezet op een kleine stikstofoverdruk tussen 0,5 en 2 barg. Het voordeel van stikstof is dat het:

  • gemakkelijk te krijgen en te injecteren is;
  • inert is en hierdoor nauwelijks reageert met andere stoffen;
  • een laag dauwpunt heeft.

Afhankelijk van het product dat tijdens de commissioning in de leiding komt, heeft stikstof het bijkomende voordeel dat het inert is. Stikstof reageert niet met brandgevaarlijk koolwaterstoffen zoals ethyleen, benzine, kerosine, etc. Door stikstof als een veiligheidsbuffer te gebruiken kan de pijpleiding zonder problemen worden gevuld. Stikstof remt niet alleen de corrosievorming, maar genereert ook direct een veilige situatie om de pijpleiding in gebruikt te nemen.

Inhibitor

Ondanks dat TECCURO verschillende opties heeft om een non-piggable pijpleiding toch te kunnen piggen, zijn er ook pijpleidingen die simpelweg niet te piggen zijn. Deze leidingen zouden pneumatisch getest kunnen worden, maar dat hangt sterk af van de risico’s, beperkende maatregelen en de wetgeving. Hierdoor kunnen situaties ontstaan waarbij een pijpleiding met water getest moeten worden en dat het aanwezige water slecht of zeer langzaam te verwijderen is. Niet behandelt water kan hierdoor het corrosieproces in gang zetten.

Voor deze situaties maar ook als een extra bescherming voor piggable pijpleidingen, heeft TECCURO speciaal behandeld water. Het water is zuurstofarm en de aanwezige chemie zorgt ervoor dat er een dun beschermend laagje wordt gevormd dat corrosievorming beperkt.

Bekijk ook andere diensten

Management & Engineering

Flooding

Testen

(Intelligent) Pigging

Reinigen

Ontwateren & Drogen

Conserveren

Speciale Projecten