–        Management & Engineering
–        Vullen
–        Testen
–        (intelligent) Piggen
–        Reinigen
–        Ontwateren & Drogen
–        Conserveren

Een pijpleiding (ook wel buisleiding of pipeline genoemd) is een holle geleiding welke kan bestaan uit verschillende materialen (e.g. staal, duplex, kunststof, etc.) die bovengronds of ondergronds, onshore of offshore en in binnen- en buitenland worden gebruikt voor het transport van gevaarlijke en niet gevaarlijke gassen (e.g. aardgas, waterstof, zuurstof, koolstofdioxide CO2, stoom, etc.) en vloeistoffen (e.g. water, olie, benzine, kerosine, chemicaliën, etc.). De voordelen van het transporteren via pijpleidingen is dat het op een efficiënte en relatief veilige manier industriële producenten en afnemers met elkaar verbindt. Daarbij draagt het transport direct bij aan het verlagen van de broeikasgassen doordat er geen CO2 uitstoot is van bijvoorbeeld vrachtwagens die in de file staan.

Afhankelijk van de producteigenschappen (e.g. giftig, brandgevaar, etc.) en proceseigenschappen (bijvoorbeeld druk en temperatuur), die een hoger risico vormen,  dienen aannemers en pijpleidingeigenaren te zorgen dat de juiste maatregelen getroffen worden om deze risico’s te beperken.

TECCURO kan u ondersteunen bij verschillende keuzes die moeten worden gemaakt om uw project succesvol te laten zijn.

“KEEP ENERGY FLOWING!”

TECCURO

–        Gepassioneerde pipeliners;
–        >15 jaar ervaring in pipelines;
–        Innovatieve oplossingen;
–        Fact based services.

TECCURO Pipeline Performance Program (T3P)

Een pijpleiding in bedrijf heeft als doel om het product zo snel en efficiënt mogelijk te transporteren. Tijdens deze operationele periode kunnen verschillende invloeden ervoor zorgen dat er minder product getransporteerd kan worden of dat het transporten veel meer energie kost. In het slechtste geval kan het voorkomen dat de pijpleiding buiten bedrijf genomen moet worden.

Het TECCURO Pipeline Performance Program (T3P) is een speciaal ontwikkeld programma om ervoor te zorgen dat de performance van uw leiding in optimale conditie blijft. KEEP ENERGY FLOWING. T3P zorgt voor:

–        Maximaliseren van uw pijpleiding prestaties;
–        Verlagen van de operationele kosten; kostenbeheersing;
–        Verlagen van de operationele werkdruk op uw medewerkers;
–        Tussentijds assessment van uw pijpleidinglevensduur.

Pijpleiding integriteit

Op basis van onze specifieke kennis en ervaring kan TECCURO u tijdens de hele levenscyclus van uw pijpleiding ondersteunen. Voordat een nieuwe pijpleiding wordt aangelegd, zal er door verschillende partijen (e.g. leidingeigenaar , aannemer, engineeringsbureau) goed worden nagedacht over de risico’s die kunnen ontstaan. Hierbij wordt rekening gehouden met de van toepassing zijnde wet en regelgeving. Elk land heeft hierin zijn eigen standaard en norm waar naar gekeken moet worden.

Nederland NEN 3650, NEN 3651
Duitsland DVGW G 469
VdTŰV Merkblatt 1051
Noorwegen NORSOK L-005
Verenigd Koninkrijk BS 8010
Offshore NEN3656
DNV-OS-F101
Europa EN 1594, EN 12327
Verenigde Staten ASME B31.4 Code, ASME B31.8 Code
API RP 1110

Daarnaast kan het zijn dat de leidingeigenaar zelf vastgestelde aanvullende strengere eisen oplegt om de risico’s te beheersen. Zo heeft bijvoorbeeld Gasunie de CSW-19N en Air Liquide de Generale specificatie voor het reinigen, druktesten en drogen (G-GS-12-3-15). TECCURO heeft met al deze eisen ervaring en kan u naast het adviseren ook ondersteunen met de project begeleiding om zo het maximale uit uw onshore of offshore project te halen.

Pre-commissioning & Commissioning

Tijdens de pre-commissioning van een pijpleiding zullen diverse diensten ervoor zorgen dat de leiding constructief gereed is om de vloeistof of het gas is te ontvangen. Typische werkzaamheden zijn het volgens de normen uitvoeren van hydrostatisch testen, reinigen en drogen. Aansluitend kan de pijpleiding onder stikstof worden weggezet om deze eventueel op een ander moment in gebruik te nemen (commissioning).

Operationeel

Na verloop van tijd en afhankelijk van het product dat door de pijpleiding gaat, zal de leiding moeten worden gereinigd en geïnspecteerd om ervoor te zorgen dat de leiding blijft functioneren binnen de geldende normen. TECCURO heeft hiervoor verschillende reinigingsmethoden die in samenwerking met de klant geïntegreerd kunnen worden in het onderhoudsprogramma.

De-commissioning & Abandonment

Soms is het noodzakelijk om de pijpleiding uit bedrijf te nemen. Dit kan zijn vanwege aanpassingen of groot onderhoud bij de industriële producenten of afnemers en aan het einde van de levenscyclus als de pijpleiding voorgoed uit bedrijf gaat (abandonment). Decommissioning van een pijpleiding is gespecialiseerd werk, door onze ervaring kan TECCURO u hierin ondersteunen.

Bekijk ook andere diensten

Management & Engineering

Flooding

Testen

(Intelligent) Pigging

Reinigen

Ontwateren & Drogen

Conserveren

Speciale Projecten