–        Sterktetest
–        Dichtheidstest
–        Hydrostatisch testen
–        Pneumatisch testen
–        Alternatieven

Het op (hoge) druk testen van buisleidingen is een belangrijk onderdeel om te controleren of een geconstrueerde pijpleiding mechanisch voldoet aan de eisen die door de wetgever en de klant worden gesteld. Het maakt hierbij niet uit of de leiding ondergronds of bovengronds, offshore of onshore loopt. Tijdens het productieproces van leidingen, maar ook tijdens het lasproces in het veld kunnen mogelijke productiefouten ontstaan die, afhankelijk van het product dat door de pijpleiding gaat, grote gevolgen kunnen hebben voor de omgeving. Er zijn verschillende manieren om de kwaliteit van het geleverde werk te controleren en daarmee ook aan te tonen dat de pijpleiding voldoende veilig is.

Bij non-Destructief Onderzoek (NDO) zal de pijpleiding worden onderzocht waarbij de analysetechnieken de leiding niet zullen beschadigen of veranderen. Technieken die hierbij worden ingezet zijn: visueel, penetrant, ultrasoon, magnetisch en wervelstroom onderzoek. Deze onderzoeken worden niet door TECCURO, maar door andere gespecialiseerde organisaties uitgevoerd. Indien gewenst kan TECCURO u hierin wel wegwijs maken.

“PRESTEREN ONDER DRUK”

Nadat de leiding is gelast en via een non-destructieve methode is onderzocht, zal als aanvullende methode de leiding op sterkte en dichtheid worden getest. Bij een sterktetest zal TECCURO controleren of de leiding bestand is tegen de druk waarvoor deze is ontworpen, terwijl bij de dichtheidstest gekeken wordt of de leiding, binnen de van toepassing zijnde norm, niet lekt.

Sterktetest

Bij een sterktetest (ook wel drukbeproeving of afpersing genoemd) zal TECCURO de leiding met een vloeistof of een gas gecontroleerd op druk brengen. Afhankelijk van de eisen die door de wetgever of opdrachtgever gesteld worden liggen de testdrukken tussen de 1,25 en 1,5 x de ontwerpdruk. Daarnaast komt het ook wel eens voor dat er een druk wordt toegepast die op 95% van de vloeigrens van het materiaal ligt.

Dichtheidstest

Aansluitend aan de sterktetest volgt de dichtheidstest. Deze test wordt gedaan om te onderzoeken of de pijpleiding niet lekt. Met hetzelfde medium dat ook tijdens de sterktetest is gebruikt, zal de leiding door TECCURO voor een vooraf bepaalde periode op druk worden gezet. Deze druk is lager dan de sterktetest en zal voor een langere tijd worden aangehouden. Hierbij is de testduur van een bovengrondse en ondergronds leiding verschillend. De leiding is lekvrij als tijdens de dichtheidstestperiode de druk, in verhouding tot de temperatuur, gelijk blijft.

Hydrostatisch testen

De meeste pijpleiding worden door TECCURO met water op druk gebracht. In dat geval spreken we van een hydrostatische druktest. Het water dat gebruikt wordt kan onttrokken worden via een nabij gelegen rivier of sloot (oppervlaktewater), waterbron, kraanwater of gedemineraliseerd (Demi) water. Afhankelijk waar het water vandaan komt zal TECCURO het water eerst filteren om vervuiling in de leiding te voorkomen.

Voordelen van een hydrostatische test zijn:

  • Water is veiliger dan het testen met een gas;
  • Er ontstaan geen milieu incidenten wanneer de pijpleiding bezwijkt;
  • Water heeft weinig impact op het leidingmateriaal;
  • Water is relatief makkelijk aan- en af te voeren.

Beperkingen van hydrostatische testen:

  • Waterresten kunnen impact hebben op het proces (hydraatvorming);
  • Er zijn extra werkzaamheden nodig om de leiding te ontwateren & drogen;
  • Testen onder winterse omstandigheden met water is niet mogelijk, tenzij additieven worden gebruikt.

Pneumatisch testen

In sommige gevallen wegen de beperkingen van een hydrostatische test zwaarder dan de voordelen en kan er gekozen worden om de leiding met lucht of stikstof te testen. Vanwege de opgeslagen energie heeft een pneumatisch test een hoger risico en zal de veiligheidsafstand tijdens de test veel groter zijn. Het voordeel is echter wel dat de leiding of het systeem eenvoudiger op gedroogd (op dauwpunt gebracht) kan worden.

Alternatieven

Naast bovenstaande testmethode kan in sommige bovengrondse situaties die pneumatisch op dichtheid worden gecontroleerd ook worden gekozen voor: zeep, geluid of stikstof/helium. Deze methodes hebben alle drie hun eigen voor- en nadelen die wij graag met u bespreken.

Bekijk ook andere diensten

Management & Engineering

Flooding

Testen

(Intelligent) Pigging

Reinigen

Ontwateren & Drogen

Conserveren

Speciale Projecten