–        Pre-commissioning reinigen
–        Spoelen
–        Lucht of stikstof blazen
–        Piggen
–        Chemische reinigen

Het goed reinigen van pijpleidingen is essentieel in elke fase. Bij leidingen kan de kleinste vervuiling zorgen dat turbines of instrumentatie beschadigd raakt waardoor deze niet meer goed zal functioneren met alle gevolgen van dien. Stalen pijpleidingen kunnen gaan oxideren en hierdoor een laag roest vormen. Walshuid die tijdens het productieproces ontstaat, kan tijdens het proces loskomen door invloed van warmte of chemicaliën. Verontreinigingen in het product kunnen tijdens het transporteren neerslaan en de diameter van de pijpleiding verkleinen. Maar ook menselijke fouten kunnen voor nieuwe uitdagingen zorgen. TECCURO heeft verschillende diverse reinigingsmogelijkheden om uw pijpleiding in optimale conditie te krijgen. Hiervoor gebruikt TECCURO het volgende stappenplan dat zal bijdragen aan het succes van uw reinigingsoperatie.

Spoelen

Het met een vloeistof doorspoelen van pijpleidingen en leidingsystemen om de aanwezige loszittende vervuiling te verwijderen noemt men spoelen. In principe kan elke vloeistof worden gebruikt om te spoelen, maar vaak wordt, vanwege veiligheidsoverwegingen, water gebruikt. Het resultaat is sterk afhankelijk van de leidingconfiguratie en de klanteisen. Hierbij zal een turbulente flow voor een beter reinigingseffect zorgen dan een laminaire flow. Het reinigingsresultaat kan achteraf op verschillende manier (bijvoorbeeld visueel) worden gecontroleerd. Mochten u zelf  geen pompen ter beschikking hebben of uw eigen pompen niet willen gebruiken om te spoelen, kan TECCURO voor u de mobiele waterpompen organiseren om de gewenste snelheden te bereiken.

Lucht of stikstof blazen

In sommige situaties is het niet te adviseren om een gasleiding met water te reinigen omdat deze, net zoals bij het testen, slecht te drogen zijn of gewoon omdat deze niet geconstrueerd zijn om het gewicht van het water te kunnen dragen. In deze gevallen kan TECCURO het leidingsysteem reinigen met behulp van lucht of gasvormige stikstof. Het gebruik van stikstof heeft vanwege de verstikkende eigenschappen meer aandacht nodig, maar heeft technisch gezien het voordeel dat leidingen zuurstofvrij worden gemaakt (inert).

Pigging

Het versturen van pigs (reinigingstools) door een pijpleiding heeft als voordeel dat de pig, in tegenstelling tot het flushen van een leiding, een mechanische kracht op de leiding uitvoert. Hierdoor is het mogelijk om naast de loszittende vervuiling ook de vastzittende vervuiling los te maken van de pijpleidingwand. In de wereld zijn veel pig leveranciers die voor elke specifieke verontreiniging een ander pig design hebben gemaakt. Zo zijn er pigs die met borstels roest verwijderen, maar er zijn ook pigs die de wax uit een pijpleidingen halen. In samenwerking met u, zal TECCURO de pigging methode selecteren die het beste reinigingsresultaat voor u pijpleiding zal geven.

Chemisch reinigen

Er zijn leidingen die een extra behandeling nodig hebben om tot het gewenste eindresultaat te komen. Tijdens het piggen van een leiding kan er bypass ontstaan waardoor de leiding niet 100% productvrij wordt opgeleverd. Het product dat achter blijft kan gaan uitdampen en ervoor zorgen dat de gasconcentraties in de leiding boven de Lower Explosion Limit (LEL) stijgen. Hierdoor kunnen tijdens onderhoudswerkzaamheden gevaarlijke situaties ontstaan. Chemicaliën kunnen ervoor zorgen dat het uitdampingsproces vermindert of stopt.

Chemicaliën helpen ook bij het testen en conserveren van uw pijpleiding en beperken hiermee de roestvorming. De meeste leidingen worden getest met water, echter indien de buitentemperatuur rond het vriespunt komt is het testen met alleen water geen optie. Afhankelijk van de projecttijdsdruk kan TECCURO in overleg met u een antivriesmiddel toevoegen om te voorkomen dat het water gaat bevriezen. TECCURO’s chemicaliën kunnen ook zorgen dat het water, bijvoorbeeld tijdens het testen en piggen, is behandeld om het corrosieproces in leidingen die slecht te drogen zijn, sterk te vertragen.

“Het reinigingsresultaat is waar het om draait.”

Bekijk ook andere diensten

Management & Engineering

Flooding

Testen

(Intelligent) Pigging

Reinigen

Ontwateren & Drogen

Conserveren

Speciale Projecten