–        Ontwateren
–        Dweilen
–        Droge lucht en stikstof
–        Vacuümdrogen

Omdat water geen direct gevaar voor mens en dier vormt en makkelijk te verkrijgen is, wordt bij veel leidingactiviteiten deze vloeistof gebruikt om te testen en te piggen. Ondanks dat water onschuldig lijkt, kan dit toch nadelige gevolgen hebben.

 • Hydraatvorming;
 • Roestvorming;
 • Productverontreiniging;
 • Waterslag.

Waterresten in een gasleiding kunnen methaanhydraten vormen. Dit is een vaste stof die uiteindelijk het gastransport kan blokkeren. Daarnaast kan water in een niet gecoate stalen pijpleiding, in combinatie met voldoende zuurstof, zorgen voor roest. Water zorgt ervoor dat:

 • Corrosie gevormd wordt;
  • Wat de wanddikte vermindert en de integriteit aangetast;
  • Waarbij loskomende roestdeeltjes bijvoorbeeld turbines en meetinstrumentatie beschadigen.
 • Naast hydraatvorming, uw product verontreinigd wordt;
 • Tijdens de opstart van een leiding waterslag uw equipment kan beschadigen.

Genoeg redenen om te zorgen dat uw pijpleiding vrij van water is. Afhankelijk van de eisen en uw wensen heeft TECCURO verschillende mogelijkheden om u hierbij te ondersteunen.

Ontwateren

Voor het ontwateren van leidingen heeft TECCURO diverse mogelijkheden. De eerste en belangrijkste stap is het goed drainen van uw pijpleiding(systeem). Pijpleidingen op een procesplant hebben vaak drains die hiervoor gebruikt kunnen worden, transportpijpleidingen hebben deze vaak niet. Deze leidingen zijn vaak wel te piggen.

Dweilen

Voor het piggen kan gebruik worden gemaakt van Bi-directionele (BiDi) pigs. Deze pigs worden meestal met lucht of stikstof voortgeduwd en verplaatsen op deze manier het water naar de uitgang van de leiding. In sommige situaties kunnen in plaats van of in combinatie met BiDi pigs ook foam pigs worden gebruikt. Deze pigs werken, naast het voorstuwen van water, ook als een spons en kunnen het vrije water makkelijk absorberen. Dit proces wordt in de praktijk ook wel het dweilen van een pijpleiding genoemd.

Drogen

Op het moment dat het vrije water uit de leiding is verwijderd, hoeft het leiding(systeem) nog niet droog te zijn. Afhankelijk van de wensen die u als klant heeft, kan TECCURO u adviseren welke droogmethode hierbij het effectiefste en efficiëntste is.

Pijpleidingen die cryogene producten transporteren moeten, in tegenstelling tot bijvoorbeeld olieleidingen, vaak tot een zeer laag dauwpunt worden gedroogd. TECCURO heeft voor het verlagen van het dauwpunt drie verschillende droogopties:

 • Droge (hete) lucht;
 • Droge (hete) stikstof;
 • Vacuümdrogen.

“Het dauwpunt is de temperatuur waarbij waterdamp begint te condenseren door afkoeling van de lucht, zonder dat vocht wordt toegevoerd of afgevoerd. Zodra de lucht de dauwpuntstemperatuur bereikt, is de lucht verzadigd met waterdamp. De relatieve vochtigheid bedraagt dan 100 procent.” 

Droge lucht

Via een droogsysteem (pressure swing absorber) wordt de “natte” buitenlucht gedroogd en via een tijdelijk leidingsysteem door de pijpleiding geblazen. De drogere lucht zorgt ervoor dat het water in de pijpleiding kan verdampen en mee naar de uitgang wordt getransporteerd. Dit proces zal duren totdat het vochtgehalte in de pijpleiding gelijk is aan het gewenste vochtgehalte (of het vochtgehalte van de aangevoerde droge lucht). Om er zeker van te zijn dat het systeem droog is (het gewenste dauwpunt is bereikt) zal een verzadigingsperiode worden aangehouden. Hierbij zal het systeem voor een bepaalde tijd worden afgesloten. Indien er nog (te) veel vocht in het systeem zit, zal dit verdampen en het dauwpunt laten stijgen. Hierna is het noodzakelijk om het drogen te hervatten totdat het dauwpunt na de verzadigingsperiode voldoende stabiel blijft. Om het droogproces te versnellen kan de droge lucht eenvoudig worden opgewarmd. De warme droge lucht bevat hierdoor niet alleen meer opname capaciteit, maar versnelt het verdampingsproces waardoor de droogtijd wordt verkort.

Droge stikstof

Net zoals bij droge lucht, wordt ook de droge gasvormige stikstof door de pijpleiding geblazen om het aanwezige restwater te laten verdampen en in de stroom mee naar buiten te nemen. Stikstof heeft naast een lager dauwpunt ook de bijkomstige eigenschap dat het de zuurstof kan verdrijven en op deze manier de pijpleiding kan conserveren.

Vacuümdrogen

In tegenstelling tot het drogen met lucht en stikstof, berust het vacuümdrogen op een andere droogtechniek. TECCURO heeft veel kennis met betrekking tot deze methode in huis, waarbij het kookpunt wordt verlaagd totdat het water in de leiding begint te koken bij de heersende omgevingstemperatuur.

De voordelen van vacuümdrogen:

 • Geschikt voor complexe systemen (die met lucht of stikstof slecht te drogen zijn);
 • Diepe dauwpunten tot ongeveer -80°C mogelijk;
 • Relatief simpele equipement met een laag verbruik.

De beperkingen van vacuümdrogen is dat het droogproces afhankelijk van omgevingstemperatuur is en dat hierdoor de droogtijden langer kunnen zijn. Daarbij komt dat de leiding geschikt moet zijn voor onderdruk.

Bekijk ook andere diensten

Management & Engineering

Flooding

Testen

(Intelligent) Pigging

Reinigen

Ontwateren & Drogen

Conserveren

Speciale Projecten