–        Inspecties
–        Reinigingspigs
–        Displacement Piggen
–        Batch Piggen

Pijpleidingen zijn de meest efficiënte en minst risicovolle methode om gassen en vloeistoffen over verschillende afstanden te transporteren. Afhankelijk van het doel worden pigs tijdens de pre-commisioning, onderhoud en decommissioning in verschillende uitvoeringen en materialen gebruikt om de leiding te reinigen, inspecteren, leeg te drukken of te separeren.

Engineering

Als pijpleidingen worden ontworpen zal de constructeur van het engineeringsbureau keuzes moeten maken in het type materiaal, zoals:

 • Koolstof staal;
 • Roestvrij staal;
 • Duplex;
 • HDPE;
 • PVC;
 • GVK;
 • en vele meer.

Daarnaast zijn de volgende eigenschappen van een pijpleiding er belangrijk:

 • het aantal bochten en de radius van de bochten;
 • type afsluiters;
 • inwendige diameter;
 • drukklasse;
 • benodigde appendages;
 • vernauwingen.

De hierboven genoemde onderwerpen zijn nodig om het specifieke product optimaal van producent naar afnemer te laten stromen. Hierbij is het noodzakelijk te onderzoeken of de leiding piggable is. Dit wil zeggen of de leiding zo ontworpen is of tijdelijk aangepast kan worden (door bijvoorbeeld tijdelijke appendages van TECCURO te gebruiken) om een pig door de leiding te verplaatsen. Het management en engineeringsteam van TECCURO kan u van  advies voorzien.

Pigs

Pigs zijn speciaal ontworpen tools die met een bepaald doel, via de productstroom of met behulp van een externe pomp, door de pijpleiding worden gestuurd. Oorspronkelijk zijn pigs ontworpen om afzettingen en vuil te verwijderen die de stroom in een pijpleiding kunnen belemmeren of zelfs blokkeren. In combinatie met steeds nieuwe technieken worden pigs tegenwoordig ook voor verschillende andere doeleinden gebruikt. Pijpleidingen hebben hun eigen kernmerken die van invloed zijn op hoe en waarom pigs worden gebruikt. Er zijn drie fundamentele redenen om een pijpleiding te piggen:

 1. Om producten van elkaar te scheiden (Batch pigging, Displacement pigging);
 2. Om leidingen te reinigen (Cleaning by pigging);
 3. Om de integriteit van de leidingen te inspecteren (Intelligent pigging).

Pigtraps

Er zijn veel situaties waarbij een pijpleiding door de klant wordt geclassificeerd als “niet te piggen” (non-piggable), maar die door TECCURO wel te piggen zijn. Tijdens de bouw of verbouwing van een leiding zijn vaak geen pigtraps (launcher of receiver) aanwezig. TECCURO kan in deze situatie tijdelijke pigtraps leveren die ervoor zorgen dat de pigs op een veilige en snelle manier kunnen worden verstuurd, zonder dat het product uit de leiding loopt.

Mobiele pompen

In sommige gevallen is het nodig om het product (e.g. benzine, diesel, kerosine, etc.) in de pijpleiding te vervangen door een ander product bijvoorbeeld stikstof (Displacement pigging). Hiervoor is dan een externe stikstofpomp nodig. Maar soms is het ook niet mogelijk om de vaste productpomp van de pijpleiding te gebruiken om de pigs te verplaatsen. Afhankelijk van de situatie kan TECCURO ondersteuning bieden met mobiele waterpompen, stikstofpompen en compressoren om de geplande pigging werkzaamheden toch door te knnen voeren.

Pig tracking

Om een operatie succesvoller te kunnen uitvoeren, wil men zoveel mogelijk controle hebben over het pigging proces. Door te weten waar de pig zich op ieder moment bevind kan TECCURO beter anticiperen op ongewenste situaties en het proces beter beheersen.

Vaak zijn de pigtraps uitgevoerd met pig signallers. Dit zijn mechanische check points die visueel laten zien dat de pig gepasseerd is. Indien er geen pig signallers op de leiding zijn geïnstalleerd, kan bijna elke pig door TECCURO met een zender worden uitgerust. Deze zender stuurt een signaal door de pijpleidingwand naar de oppervlakte waar een ontvanger het signaal registreert. Deze ontvanger kan een handmatige ontvanger zijn waarbij de operator de passerende pig moet registreren, maar tegenwoordig zijn er ook automatische ontvangers die, indien gewenst, een bericht sturen via het GSM netwerk. Op deze manier kan op afstand het passeren van de pig worden gemonitord.

Bekijk ook andere diensten

Management & Engineering

Flooding

Testen

(Intelligent) Pigging

Reinigen

Ontwateren & Drogen

Conserveren

Speciale Projecten