–        Vakkennis en werkervaring
–        Betrokkenheid
–        Professionele vaardigheden

De pijpleidingbranche is continue in ontwikkeling en dat zorgt ervoor dat organisaties en medewerkers zich continue moeten aanpassen. TECCURO heeft medewerkers die uw organisatie kunnen ondersteunen in het realiseren van procedures, testplannen, reinigingsplannen en al het andere noodzakelijke engineeringswerk dat volgens de geldende normen en wetgeving moet worden uitgevoerd. Door deze last van u over te nemen, heeft u meer tijd over om te focussen op andere speerpunten van uw pijpleidingproject.

“UW PIJPLEIDINGPROJECT, ONZE ZORG”

Pipeline Engineering

Elk land en elke klant heeft eigen eisen die tijdens het project gehanteerd moeten worden. Naast de nationale wetgeving kan een leidingeigenaar, leidingbeheerder of exploitant nog aanvullende strengere eisen stellen aan de pre-commissioning van een pijpleiding. Voor de engineers van TECCURO is dit geen enkel probleem.

Pipeline Management

Bij grote projecten, waar bijvoorbeeld op meerdere locaties gewerkt wordt of waarbij specialistische ervaring ontbreekt, kan TECCURO u ondersteunen door het gehele pre-commissioning projectmanagement voor haar rekening te nemen. Dit betekent dat u zich alleen maar hoeft bezig te houden met het aanleggen van de pijpleiding en TECCURO zorgt ervoor dat deze aansluitend wordt getest, gereinigd en gedroogd.

Bekijk ook andere diensten

Management & Engineering

Flooding

Testen

(Intelligent) Pigging

Reinigen

Ontwateren & Drogen

Conserveren

Speciale Projecten