Niet alleen als pijpleidingen gereinigd moeten worden, maar ook als het product in de pijpleiding wijzigt  kunnen deze pigs worden gebruikt. Displacement pigs zorgen hierbij voor een fysieke scheiding tussen het product voor en het product achter de pig. Door het gebruik van deze type pigs kan TECCURO snel en efficiënt:

  • De lucht uit een pijpleiding verwijderen en deze direct vullen met stikstof;
  • Op lagere druk een ethyleendisplacement uitvoeren;
  • Voor het testen een pijpleiding luchtvrij vullen met water.

De foam en mandrel pigs die ook tijdens het reinigen worden gebruikt, kunnen ook bij displacements worden ingezet. Een veel gebruikte mandrel pig is de Bi-directionele (Bi-Di) pig. Deze tool bestaat uit schijven die de leiding afsluiten, maar wel in beide richten door de pijpleiding kunnen worden bewogen. Afhankelijk van de projectuitdagingen, zouden deze pigs gemodificeerd kunnen worden met cups of extra schijven (seals). Deze zorgen ervoor dat de beide producten beter van elkaar gescheiden worden.

Gel pigs

Naast deze conventionele pigs bestaan er ook gel pigs. De viscositeit van deze pigs wordt bepaald door de chemische componenten die worden samengevoegd. De werking van deze pigs is echter identiek aan de traditionele displacement pigs. Het grote verschil is dat de viscositeit van de gel pig kan worden aangepast. Door deze eigenschap kan de pig vaster en meer vloeibaar van samenstelling worden gemaakt. Vloeibare gel pigs kunnen hierdoor makkelijker verpompt worden en instrumentatie & kleppen passeren. Iets wat bij normale pigs niet mogelijk is. Gel pigs hebben naast de displacement eigenschappen ook de mogelijkheid om een pijpleiding te reinigen.

Bekijk ook andere diensten

Management & Engineering

Flooding

Testen

(Intelligent) Pigging

Reinigen

Ontwateren & Drogen

Conserveren

Speciale Projecten