Algemene voorwaarden

TECCURO levert pijpleiding gerelateerde diensten voor alle leidingeigenaren en aannemers gedurende de gehele levenscyclus. Door onze technisch innovatieve oplossingen, teamwerk en transparantie, creëert TECCURO een veilige en gezonde omgeving voor iedereen. TECCURO laat energie stromen.

TECCURO is de combinatie van de woorden “Tec” en “Curo”. Tec verwijst naar het Engelse word “Technology” dat betekent: ambacht, is de som van technieken, vaardigheden, methoden en processen die gebruikt worden bij het produceren van goederen en diensten. Het woord Curo komt uit het latijn en staat voor: zorgen voor, aandacht geven, ontzorgen.

Dit betekent dat u op het gebied van pijpleidingen zorgeloos kunt vertrouwen op de kennis, vaardigheden en technieken die TECCURO in huis heeft. De drie kernwaarden die hierbij aansluiten en verankert zijn in onze organisatie zijn: