Alle pijpleidingen en leidingsystemen hebben afsluiters. Als Afsluiters lekken, kan dit leiden tot gevaarlijke situaties. Het is erg belangrijk dat afsluiters betrouwbaar en geschikt zijn voor het doel. Er zijn veel redenen waarom afsluiters falen en interne of externe lekken kunnen veroorzaken. De belangrijkste redenen voor falende afsluiters zijn:

  • Werken buiten de ontwerpcondities
  • Aanwezige vervuiling in de pijpleiding
  • Onjuiste montage of onderhoud van de afsluiter
  • Slijtage van de afdichtingen

Een geleidelijke afname van de druk in een systeem duidt meestal op een lek. Door de afsluiters te isoleren, is het mogelijk om het probleem te lokaliseren.  Afhankelijk van de specifieke situatie zijn er een paar methoden om interne en externe lekken te detecteren.

Als bijvoorbeeld een afdichting beschadigd is veroorzaakt het lek een geluid dat, indien klein genoeg, niet door het menselijk oor kan worden waargenomen. Om het lek toch te kunnen registreren maakt TECCURO gebruik van ultrasone geluidsmeters. De meter identificeerd het hoogfrequent geluid dat wordt geproduceerd doordat een gas onder druk uit het systeem ontsnapt. De meter kan het geluid zodanig versterken en isoleren dat ook kleine lekken kunnen worden gemeten. Een van de grootste complicaties bij een ultrasone lekdetector is de mogelijkheid van verstoringen op de  achtergrond.

Systemen worden tijdens de pre-commissioning vaak gecontroleerd met waterstof of helium als  tracergas. Nadat het systeem op de juiste druk is gebracht met een mengsel van het tracergas en stikstof, zal een operator met specifieke detector het systeem controleren. Als er een lek is, zal de detector uitslaan en het lek kwantificeren.  Operationele systemen kunnen worden gemeten met mobiele gasdetectoren. Tegenwoordig bieden gasdetectiecamera’s een beeld van de lekken in realtime, waardoor het nog gemakkelijker wordt om de bron te lokaliseren. Afhankelijk van het type camera kunnen bijvoorbeeld koolwaterstoffen en vluchtige organische stoffen worden omgezet in een visueel beeld.

Op basis van uw doelstelling kunnen de specialisten van TECCURO u ondersteunen bij het selecteren van de juiste metingen om uw lekkages te detecteren en uw leiding of systeem operationeel te houden. Keep Energy Flowing.