Om de oliekant van een accumulator te onderhouden moest de klant het hele systeem offline halen. Dit betekende ook dat de stikstofzijde van de accumulator drukloos moest worden gemaakt. Nadat de nodige reparaties waren uitgevoerd, bracht TECCURO het systeem met gasvormige stikstof weer op de vereiste 560 barg.

Om de werkzaamheden gecontroleerd en veilig uit te voeren is er een procedure geschreven waarin onder meer de benodigde veiligheidsvoorzieningen en -afstanden zijn opgenomen.

Nadat het pompsysteem buiten de veiligheidszone was opgesteld, is TECCURO gestart met het stapsgewijs op druk te brengen van het systeem. Na elke stap is gestopt om het systeem te laten stabiliseren en is er met een geluidsmeter geluiserd of er lekkages waren. Op deze manier is het systeem langzaam en gecontroleerd op een stabiele druk van 560 barg gebracht.