Vanwege de onzekere gasleveringszekerheid en het streven om minder afhankelijk te zijn van Russisch gas, heeft Gasunie een nieuwe drijvende LNG-terminal (Liquefied Natural Gas) in het Eemshavengebied ontwikkeld. Het voornemen is om deze locatie in de toekomst te gebruiken voor het importeren van groene waterstof. In een recordtijd van 6 maanden is de terminal van plan tot realisatie gekomen. Sinds 15 september 2022 is EemsEnergyTerminal (EET) operationeel.

Vloeibaar aardgas wordt per schip naar de Eemshaven gebracht. De FSRU (Floating Storage Regassification unit) installatie zet het aardgas om van vloeibaar naar gasvormig. Wanneer dat eenmaal is gebeurd kan het gas getransporteerd worden via het bestaande gasleidingnetwerk. De naastgelegen energiecentrale van RWE levert tijdens de wintermaanden de benodigde restwarmte.

Om deze plannen te realiseren is er door A.Hak Leidingbouw een nieuwe 24” ondergrondse transportleiding aangelegd die de nieuwe drijvende installatie met het bestaande aardgasnet verbindt. Deze 3,5 kilometer lange leiding met bijbehorend schema is door TECCURO getest, gereinigd en op dauwpunt gedroogd.

Al het bovengrondse leidingwerk met de bijbehorende utiliteiten is door Stork Nederland geconstrueerd. Dit waren o.a. aardgas-, zeewater-, glycol-, warm waterleidingen en cryogene leidingen. TECCURO heeft deze leidingen mogen testen en drogen en was onderdeel van het commissioningteam. Alle betrokken partijen hebben als één groot en gezamenlijk team ervoor gezorgd dat een uniek project in een recordtijd is gerealiseerd. Keep Energy Flowing.

Keep Energy Flowing.