De vacuümtechniek wordt door TECCURO gebruikt tijdens het drogen, vullen en inertiseren. Nadat leiding- en leidingsystemen hydrostatisch zijn getest, moeten de leidingen vaak worden ontwaterd en daarna gedroogd. Het gebruik van pigs is dan een snelle en efficiënte methode om uw leidingen te ontwateren. Het drogen van een systeem start pas na het ontwateren. Als een dauwpunt gehaald moet worden gebeurt dat normaal gesproken met droge lucht of droge gasvormige stikstof, maar in sommige omstandigheden kan vacuümdrogen een efficiëntere optie zijn.

Een andere service waarbij TECCURO de vacuümtechniek gebruikt, is om een systeem te vullen met een vloeistof, normaal gesproken water. Sommige leidingsystemen zijn (vanuit het ontwerp) moeilijk te vullen omdat deze leidingen niet piggable zijn, dodelopende leidingdelen hebben, verschillende  afname punten hebben, etc. In deze gevallen is vacuüm een goede oplossing om uw leidingsysteem zo luchtvrij mogelijk te op te vullen.

Een derde optie waarbij de vacuümtechniek wordt gebruikt, is het verlagen van het zuurstofgehalte van een leidingsysteem. Stikstof is tegenwoordig, door de hoge energieprijzen, erg duur. Om kosten te besparen, kan het zuurstofgehalte worden verlaagd door een vacuüm toe te passen dat vervolgens wordt gevuld met gasvormige stikstof. In dit geval kan de vraag naar grote hoeveelheden gasvormige stikstof worden voorkomen.

Drogen door vacuüm

Op basis van de lokale situatie kan een expert helpen om een goede advies te geven bij het kiezen van de juiste techniek. De snelste manier om water uit een pijpleiding te verwijderen is door pigs te gebruiken. Deze pigs worden normaal gesproken voortgestuwd door (droge) lucht of gasvormige stikstof. Bovengrondse leidingen zijn normaal gesproken uitgerust met drain- en ontluchtingspunten om het grootste deel van het water te verwijderen. Als het vrije water is verwijderd, kan het dauwpunt drogen beginnen.

Het dauwpunt is de temperatuur waarbij waterdamp begint te condenseren door de lucht af te koelen  zonder dat er vocht wordt toegevoegd of verwijderd. Zodra de lucht de dauauwpunttemperatuur bereikt, zal de lucht verzadigd zijn met waterdamp. De relatieve luchtvochtigheid is dan 100 procent.

Zoals eerder vermeld, zijn er in principe drie opties om een pijpleiding of leidingsysteem te drogen. Als superdroge lucht of stikstof wordt gebruikt, wordt het systeem met overdruk gedroogd. Het droge gas zorgt ervoor dat het water in de leiding kan verdampen en naar de uitgang wordt getransporteerd. Dit proces duurt totdat het gewenste vochtgehalte in de leiding is bereikt. Een verzadigingsperiode zal worden gebruikt om aan te tonen dat het systeem droog is en het gewenste dauwpunt heeft. De tegenovergestelde techniek is het gebruik van vacuüm. In dit geval wordt de systeemdruk langzaam verlaagd tot het kookpunt van het water. Waar water normaal gesproken rond de 100°C kookt bij 1 bara kan het ook bij 20°C koken. Op basis van de druk en temperatuur, die constant door de TECCURO-experts worden gecontroleerd, zal de operatie naar het gewenste dauwpunt worden gebracht. Het voordeel van deze techniek is dat door één aansluiting een niet-piggable lekdicht systeem met kleppen, appendages kunnen worden gedroogd tot dauwpunten van <-60°C.  Waar doodlopende stukken piping in een systeem een groot probleem zijn voor het drogen met lucht en stikstof, zijn deze voor de vacuümtechniek geen probleem.

Inerting door vacuüm

Om het zuurstofgehalte van een pijpleiding of piping te verlagen (inertiseren) wordt deze vaak minimaal  3  keer (of meer) gespoeld met gasvormige stikstof. De stikstofprijzen zijn tegenwoordig hoog en het gebruik van de  vacuümmethode is hievoor een goed alternatief en in sommige gevallen zelfs een goedkoper alternatief. Om het zuurstofgehalte te verlagen wordt de druk verlaagd tot een niveau dat overeenkomt met het vereiste maximale zuurstofgehalte. Op dat moment is de leiding is de leiding inert. Normaal gesproken wordt aansluitend de pijpleiding gevuld met stikstof om conform eisen de leiding met een overdruk van minimaal 0,5  barg weg te zetten. In sommige gevallen kan het systeem ook in bedrijf worden gesteld door leiding te vullen met het eindproduct.

Vacuüm vullen

Als de pijpleiding een vacuüm heeft, is het gemakkelijk om de leidingen te vullen met een gas of vloeistof. Vooral bij stadsverwarmingsystemen waar pigging niet mogelijk is, kan het systeem worden gevuld met (gedemineraliseerd) water om ervoor te  zorgen dat er een minimale hoeveelheid ingesloten  lucht in  zit. Te veel lucht kan uw apparatuur beschadigen, maar zal ook de hydrostatische test beïnvloeden.

Voordelen

Beperkingen

Drogen / vullen van dead-ends

Kleinere oppervlaktes drogen duurt langer

Minimaal één verbinding nodig

Niet alle systemen kunnen op onderdruk

Diepe dauwpunten zijn mogelijk

Inertiseren

Kosteneffectieve techniek