Aannemer A.Hak leidingbouw B.V. is op vliegveld Schiphol in opdracht van Air Fuel Supply B.V. (AFS) nieuwe kerosineleidingen aan het leggen. Als onderdeel van de pre-commissioning heeft TECCURO B.V. de opdracht gekregen om een hydrostatisch test uit te voeren.

Nadat de 16 inch en 20 inch leidingen met water waren gevuld, heeft TECCURO de leiding geleidelijk op de gewenste testdruk gebracht. Na een geslaagde sterktetest is aansluitend de dichtheidstest uitgevoerd. Remko Braster (Projectleider A.Hak Leidingbouw B.V.) zegt: “de samenwerking en communicatie met TECCURO is heel goed verlopen en de testen zijn volgens de planning uitgevoerd”. De meetwaarden en grafieken van het hele project zijn geregistreerd met digitale geaccrediteerde meters die achteraf in een testrapport zijn verwerkt. Om een goede garantie te geven op de gemeten waarden voert TECCURO dergelijke project alleen uit met geaccrediteerde meters.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen, neem contact met ons op.