Het testen van systemen met een gas is gevaarlijk. Pas na het evalueren van alle alternatieven en een uitvoerige risicoanalyse is besloten om de pneumatische stikstoftest op dit nieuwbouw compressorstation in Litouwen uit te voeren.

Voordat de test werd gestart is er een veiligheidsgebied afgezet en gezorgd dat er geen mensen meer aanwezig waren. Hierna is TECCURO pas begonnen met het langzaam op druk brengen van het systeem. De uiteindelijke testdruk van 126,2 barg werd in stappen bereikt. Hierna is de druk voor de dichtheidstest is verlaagd naar 96 barg. Nadat beide testen waren geslaagd, is het systeem via een geluidsdemper drukloos gemaakt.

Keep energy flowing.